Điều khoản và Điều kiện dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định về việc sử dụng Mapipedia.

Mapipedia (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web https://mapipedia.org.

Bằng cách truy cập Mapipedia, bạn được coi là đã chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Mapipedia nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của nó.

Thuật ngữ
Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm cũng như bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người truy cập Mapipedia và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi, hoặc Khách hàng hoặc chính chúng tôi. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc họ, đều được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookies
Chúng tôi sử dụng việc sử dụng cookie. Bằng việc sử dụng Mapipedia, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo chính sách quyền riêng tư của Mapipedia.

Hầu hết các trang web tương tác hiện đại đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng ở một số khu vực trên trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của khu vực này và giúp những người truy cập dễ sử dụng. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Nội dung người dùng
Mapipedia mang đến cơ hội cho người dùng đăng nội dung, nhận xét và trao đổi ý kiến, thông tin, tài liệu và dữ liệu. Mapipedia không sàng lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc đánh giá tất cả nội dung trước khi xuất hiện trên Mapipedia và nội dung không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Mapipedia, các đại lý hoặc chi nhánh của Mapipedia. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Mapipedia sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về nội dung hoặc về bất kỳ chi phí mất mát, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và phải gánh chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc hình thức của nội dung trên Mapipedia.

Mapipedia có quyền giám sát tất cả nội dung và xóa bất kỳ nội dung nào mà Mapipedia toàn quyền cho là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn bảo đảm và đại diện:

Bạn có quyền đăng nội dung trên Mapipedia và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy.
Bạn không cố gắng mạo danh người dùng hoặc cá nhân khác, xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác với mục đích lừa dối.
Bạn không tham gia vào việc sử dụng tự động trang web nhằm mục đích lạm dụng hoặc gây rối cho Mapipedia.
Bạn không làm gián đoạn Mapipedia bằng cách đặt gánh nặng quá mức lên mạng hoặc máy chủ được kết nối với Mapipedia.
Bạn không cố ý truy cập, giả mạo hoặc sử dụng bất kỳ khu vực không công cộng nào trong hệ thống máy tính của chúng tôi mà không được phép.
Bạn không tham gia vào việc thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng kỹ thuật nào của chúng tôi trừ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
Những hành động như vậy không lạm dụng hoặc làm gián đoạn hệ thống kỹ thuật hoặc mạng lưới của chúng tôi một cách vô lý.
Những hành động như vậy không nhằm mục đích thu lợi cá nhân (ngoại trừ việc ghi công cho công việc của bạn).
Bạn báo cáo bất kỳ lỗ hổng nào cho chúng tôi.
Bạn không thực hiện những hành động như vậy với mục đích độc hại hoặc phá hoại.
Nội dung không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào.
Nội dung không chứa bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp nào xâm phạm quyền riêng tư.
Nội dung là đúng sự thật, chính xác và không có ý lừa dối.
Nội dung không chứa bất kỳ vi-rút, phần mềm độc hại, sâu, ngựa Trojan, mã độc hoặc thiết bị nào khác có thể gây hại cho cơ sở hạ tầng hoặc hệ thống kỹ thuật của chúng tôi hoặc của người dùng.
Nội dung sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
Bạn cho phép Mapipedia sao chép nội dung nhằm mục đích sao lưu, hiệu suất và nghiên cứu.
Nội dung công khai không được sao chép từ một trang Mapipedia khác mà không bổ sung thêm giá trị đáng kể (để giảm sự trùng lặp trên Mapipedia). Nếu chỉ có những thay đổi nhỏ được thực hiện, vui lòng liên hệ với người tạo ban đầu và thông báo cho họ về những sửa đổi.
Theo đây, bạn cấp cho Mapipedia giấy phép miễn phí bản quyền không độc quyền để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ nội dung công khai nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Theo đây, bạn cấp cho Mapipedia giấy phép miễn phí bản quyền không độc quyền để bán dữ liệu ẩn danh cho bên thứ ba bắt nguồn từ bất kỳ nội dung nào bạn gửi tới Mapipedia.

Siêu liên kết tới nội dung Mapipedia của chúng tôi
Các tổ chức và cá nhân có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, tới các ấn phẩm hoặc thông tin trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không gây hiểu lầm dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết, (d) sẽ không phản ánh tiêu cực trên Mapipedia.

Bảo lưu quyền
Mapipedia có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào tới trang web của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi. Khi nhận được thông báo, bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này cũng như chính sách liên kết của nó bất kỳ lúc nào. Bằng cách tiếp tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xóa liên kết khỏi Mapipedia
Nếu bạn thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào đều bị phản đối vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho bạn.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng thông tin trên Mapipedia là chính xác nhưng chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin đó; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng Mapipedia luôn có sẵn hoặc tài liệu trên Mapipedia được cập nhật.

Trách nhiệm nội dung
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Mapipedia. Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc dựa trên nội dung của bạn hoặc theo cách bạn sử dụng Mapipedia, bao gồm cả cách đăng nội dung lên Mapipedia. Không (các) liên kết nào có thể xuất hiện trên bất kỳ trang nào trong nội dung của bạn hoặc trong bất kỳ bối cảnh nào chứa nội dung hoặc tài liệu có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, nói cách khác là vi phạm hoặc ủng hộ hành vi xâm phạm hoặc hành vi vi phạm khác đối với bất kỳ thứ ba nào quyền của đảng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ mọi tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến Mapipedia và việc sử dụng Mapipedia (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm nào theo luật liên quan đến chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp với mục đích và/hoặc việc sử dụng sự cẩn thận và kỹ năng hợp lý). Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất;
giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với hành vi gian lận hoặc xuyên tạc mang tính gian lận;
giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc
loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn mà có thể không được loại trừ theo luật hiện hành.
Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc liên quan đến chủ đề của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bao gồm các trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, do vi phạm hợp đồng (bao gồm cả sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Trong phạm vi Mapipedia cũng như thông tin và dịch vụ trên Mapipedia được cung cấp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính sách bảo mật
Bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư

Điều khoản đăng ký
Bạn đồng ý với Điều khoản đăng ký

Điều khoản và Điều kiện dành cho khách hàng Ceres Tag sử dụng Mapipedia
Bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện dành cho Khách hàng Ceres Tag sử dụng Mapipedia

Thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này
Mapipedia có thể cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này tùy từng thời điểm.

Bạn nên xem lại các Điều khoản và Điều kiện này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Những thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Thông tin liên lạc
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điều khoản khác
Thỏa thuận này, hiệu lực, cách giải thích và thực hiện của nó sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Úc. Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này (bao gồm mọi câu hỏi liên quan đến hiệu lực hoặc việc chấm dứt) sẽ được gửi riêng đến các tòa án có thẩm quyền ở Queensland, Australia. Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế (và bất kỳ luật địa phương nào thực hiện công ước đó) không áp dụng cho Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là không hợp lệ thì sự vô hiệu đó sẽ chỉ giới hạn ở điều khoản hoặc điều khoản cụ thể bị vô hiệu và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực, theo điều kiện. Mapipedia có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện, miễn là Bạn có khả năng chấp nhận lại các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi đó. Trong trường hợp Bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi, quyền truy cập của Bạn vào Mapipedia có thể bị chấm dứt.